dane kontaktowe

Reklama i marketing

Nasza oferta w zakresie reklamy i marketingu obejmuje tworzenie i obsługę nowoczesnych narzędzi komunikacji z konsumentami i kanałem dystrybucji. Realizujemy całościowe kampanie już od etapu opracowania strategii oraz wycinkowe realizacje konkretnych działań reklamowych. Oferta obejmuje ATL, BTL oraz internet i komunikację wewnętrzną. Oferujemy reklamy billboardowe, produkcje TV, scenariusze, copywriting, storyboardy, casting, fotografie reklamowe i dokumentacyjne, programy lojalnościowe, programy partnerskie w kanale sprzedaży, reklamy prasowe, reklamy radiowe, targi i misje międzynarodowe (kompletna obsługa), stoiska targowe, prezentacje multimedialne, serwisy internetowe, systemy intranetowe, filmy szkoleniowe, promocyjne i reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej (w tym rebranding), reklamę świetlną i zewnętrzną identyfikację, badania rynku, analizy i strategie marketingowe, druki ulotne i katalogowe, kalendarze, plakaty, POS itp.

Analizy i projekty badawcze

Od 2005 roku kompleksowo zrealizowaliśmy z powodzeniem kilkadziesiąt projektów badawczych, marketingowych oraz inwestycyjnych dotowanych z różnych źródeł związanych z Unią Europejską, takich jak PHARE, SPO WKP, PO IG, RPO. Obaj wspólnicy firmy otrzymali także akredytacje eksperckie wydane przez PARP. Dla naszych klientów zrealizowaliśmy m.in. kilkanaście Planów Rozwoju Eksportu oraz kilkanaście innych opracowań dot. strategii eksportowych i rynkowych. Kompleksowo przygotowywaliśmy także kilkadziesiąt wystąpień na targach międzynarodowych. Nasze kompetencje obejmują również pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w rozliczeniu projektu.